Seminaria regionalne: Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej

W Polsce, każdego roku ponad 1,6 mln. osób wykluczonych jest z rynku pracy z powodu okresowej, długotrwałej niezdolności o pracy. Znaczna część tych osób mogłaby z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy pod warunkiem zapewnienia im w odpowiednim czasie dostępu do kompleksowej rehabilitacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt koncepcyjny pt. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminariach regionalnych "Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej" w trakcie których zostaną przedstawione oraz przedyskutowane założenia nowego podejścia do rozwiązywania problemu długookresowej absencji zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Gdańsk
30.08.2018
Wrocław
04.09.2018
Rzeszów
07.09.2018
Warszawa
11.09.2018
Warszawa
18.09.2018